Dựa vào kết quả và kĩ thuật tiên tiến nhất của công nghệ sản xuất ống đúc sẵn, TAK sẽ cung cấp cho bạn thiết kế đường ống tối ưu nhất.

Thiết kế cơ bản của bất kỳ cấu hình ống nào cũng cực kỳ quan trọng vì nó có ảnh hưởng lớn đến mức độ hoàn thành và toàn vẹn của sản phẩm cuối cùng.
Hiện tại TAK đang áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và rất nhiều kiến thức có được thông qua kinh nghiệm lâu dài đến quá trình thiết kế, và điều này giúp chúng tôi cung cấp các thiết kế đường ống đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

  • Giới thiệu Công ty
  • Sản phẩm
  • Hệ thống mạng lưới
  • Liên hệ

ページの先頭へ